Menu
potofoliu bg

REFERENCE U INOSTRANSTVU

ZA REFERENCE U ITALIJI UĐI U SEKCIJU NA ITALIJANSKOM JEZIKU. ZA REFERENCE U RUMUNIJI UĐI U ISTU SEKCIJU NA RUMUNSKOM JEZIKU. ZA REFERENCE NA TURSKOM UĐI U ISTU SEKCIJU NA TURSKOM JEZIKU.
1. Kingdom of Saudi Arabia - Makkah – Najveće klanje ovaca na svetu – kapacitet’ 200.000 ovaca na dan
2. Kuweit - Sirco –Klanica ovaca
3. Egypt - Usine Toti - Dakar –linija raskoštavanja
4. Ethiopia - Sal. Torinese - Asmara –Klanica i linija za raskoštavanje
5. Ethiopia - Ethiopian Tourist - Addis Abeba –Depozit za skladištenje mesa
6. Ethiopia - Haile Selassie Kahsai - Addis Abeba Depozit za skladištenje mesa
7. Ethiopia - Motara Hotel - Addis Abeba – Depozit zamrzavanja mesa
8. Tunisia - The National Meat Association - Madhia
9. Mexic - Mexican Government - N. 18 Villes – Klanica i linija za raskoštavanje
10. Peru - Ville de Callao - Klanica i linija za raskoštavanje
11. Siberia - Siderurgic Establishment - Klanica
12. Russia - Bafuriski - Bahkirkaya –Klanica živine
13. Ukraine - Enakievo –Linija za preradu mleka
14. Albania - Kambieri e Co – Uzgoj živine
15. Greece - Hitas - Arta – Svinska i goveđa klanica
16. Bulgaria - Mekom - Silistra – Klanica svinja, ovaca,goveda i nojeva
17. Bulgaria - Madjarov - Plovdiv – Režijske šine u ind.za preradu mesa
18. Bulgaria - Hrinad - Sevlievo – Klanica živine
19. France - Rozan et Fils - Briancon –Klanica i linija za raskošćavanje
Facebook Twitter Google+ Pinterest
email: office@baroncini.ro
tel/fax (004) 021 335.68.59
English: Gabriele Utignani
0039 348 5306865
Srbiju: Jasmina Subotic
(00381)638 774786