Menu

7 linie abatorizare

Linije za klanje ovaca

Linije za klanje ovaca


BARONCINI realizuje linije za klanje ovaca sa proizvodnjom od 50 do 600 komada/sat prilagođene Vašim potrebama i u skladu sa svim važećim sanitarnim evropskim normama USDA.

Linije uključuju ritualne ili tradicionalne zamke,lanac iskrvarenja, radne platforme, linije mehanizovane obrade, linija za inspekciju organa utrobe, mašine za odstranjivanje kože, sistemi za merenje težine i automatska selekcija, pribor za olakšavanje operacije klanja, kao što su kuke za noge, noževi za skidanje kože itd.

Obezbeđujemo mogućnost upravljanja na različitim nivoima automatizacije sa mogućnošću implementacije sistema praćenja.
Facebook Twitter Google+ Pinterest
email: office@baroncini.ro
tel/fax (004) 021 335.68.59
English: Gabriele Utignani
0039 348 5306865
Srbiju: Jasmina Subotic
(00381)638 774786